Skip Navigation Links
Ana Sayfa
Şehit ve GazilerimizExpand  Şehit ve Gazilerimiz
1. Dünya SavaşıExpand  1. Dünya Savaşı
Şehit Mektupları
Kıbrıs KahramanlarıExpand  Kıbrıs Kahramanları
Türkiye'de İlklerimiz
HakkımızdaExpand  Hakkımızda
YönetimlerExpand  Yönetimler
Kurucular Kurulu
Haberler
Şehit Cenaze Törenleri
Şehitlik ve Gazilik
Şehitler Diyarı Çubuk
Basında Biz
Ziyaretçi Defteri
Video - Sunu Galerisi
Resim Galerisi
Katkıda BulunanlarExpand  Katkıda Bulunanlar
Hesap Numaralarımız
Duyuru ve İlanlar
Kanun ve TüzüklerExpand  Kanun ve Tüzükler
İletişim
 

ÇUBUK İLÇESİ TERÖR MAĞDURLARI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ
 

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ:

MADDE – 1

a)      DERNEĞİN ADI: Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’dir.

 b)     DERNEĞİN Merkezi:  Ankara -Çubuk'tadır. Faaliyet alanı Ankara ili sınırlarıdır.

 c)      DERNEĞİN AMBLEMİ: Yeşil sırma içerisinde Sağ elinde Tüfeği, Sol eli yukarıya kalkmış şekilde bulunan Asker ve 1998 tarih yazılı amblemdir.

 d)     DERNEĞİN ŞUBESİ: Derneğin şubesi yoktur ve açılmayacaktır.

 DERNEĞİN AMACI ve HİZMET KONULARI:

MADDE - 2: DERNEĞİN AMACI:

               Dernek, Çubuk ilçe nüfusuna kayıtlı ve Çubuk ilçesi mücavir alanında ikamet eden terörle mücadelede ve vatan savunması yaparken şehit veya gazi olan Asker, Polis, Güvenlik Görevlisi, Hâkim, Savcı, Doktor, Öğretmen, Orman İşçisi, İş makineleri operatörü, Devlet memuru, Din görevlileri, Basın mensupları ve Sivil halk'tan kişilerin manevi mirasına sahip çıkarak adlarını yaşatmayı amaç edinir. 

                Ayrıca; söz konusu şehit ve gazilerin geride bırakıp vatansever Türk halkına emanet ettikleri ailelerini imkânlar ölçüsünde korumak, Haklarını savunmaktır.

                Vatani vazifelerini yapmak üzere askerlik hizmetine giden askerlere ve ailelerine maddi veya manevi katkıda bulunmak, aralarında dayanışma sağlamak olup, bu bağlamda;

a)      Terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olan kişilerin okuyan çocuklarına imkânlar ölçüsünde karşılıksız burs sağlar.

b)      Terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olan kişilerin eşlerinden mağdur durumda olanlarına imkânlar ölçüsünde maddi katkıda bulunur.

c)      Terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olan kişilerin anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinden mağdur durumda olanlarına imkânlar ölçüsünde maddi katkıda bulunur.

d)     Çocuğu ve eşi vatani görevini yapanlardan ve maddi durumu mağdur olan ailelere imkânlar ölçüsünde maddi katkıda bulunur.

e)      Vatani görevini ifa eden ve maddi durumu mağdur olan askerlere, vatani görevleri bitene kadar imkânlar ölçüsünde maddi katkıda bulunur.

f)       Terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olan kişilerin ailelerinden işsiz olanlara iş bulmalarında yardımcı olur.

g)      Terörle mücadelede şehit ve gazi olanların ailelerine ilk etapta masraflarını karşılayabilmesi için imkânlar ölçüsünde maddi katkıda bulunur,

h)      Terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olan kişilerin Anma Günü’nü yaygınlaştırmak için çalışmalar yapar.

i)        Terörle mücadelede şehit ve gazi olanların yanında, vatanı vazifesine yaparken, silah kazası, araç kazası, uçak kazası, helikopter kazası, gemi kazası,  suda boğulma, yüksekten düşme, çığ altında kalma, soğuktan donma, zehirlenme, elektrik çarpması, eğitim görürken ve hastalanarak vefat eden ve yaralananların umum bilgilerini toplar.

j)        Terörle mücadele sırasında şehit olanların şehitlik mezarı ve anıt yapılması için çalışmalar yapar.

k)      Terörle mücadelede hayatlarını kaybeden şehitlerimizin isimlerinin, resmi dairelere, okullara, hastanelere, park, meydan, sokak, cadde ve bulvarlara verilmesi için çalışmalar yapar.

l)        Terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olanların birinci derecede yakınlarının ölmesi halinde, cenaze defin masraflarını karşılar ve cenaze evine imkânlar ölçüsünde gıda yardımı yapar.

m)    Terörle mücadele sırasında şehit olanların mezarlarını ve mezarlık tamiratını yapar.

n)      Şehit mezarlarına ve şehitliklere ziyaretler düzenler.

o)      Terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olan kişilerle ilgili, film, slâyt, fotoğraf gibi görsel yayınların hazırlanması ve gösterilmesini sağlar.

p)      Terörle mücadele sırasında şehit olan kişilerle ilgili, çalışmaların Derneğin haberi olmadan Basım, Yayın ve Tanıtımını yapanlar hakkında gerekli kanuni mercilere başvurarak, gerekli cezai işlemlerin yapılması ve takip edilmesini sağlar.

q)      Terörle mücadelede hayatlarını kaybeden şehitlerimiz ve vatani vazifesini yaparken vefat eden edenlerin cenaze törenlerini organize eder.

r)       Terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olan kişilerin aileleri arasında tanışma kaynaşma ve dayanışma sağlamak amacı ile çeşitli tiyatro gösterileri,  geceler ve geziler düzenler.

s)       Vatani görevlerini yapmak için askere giden, askerlere, asker uğurlaması, töreni, günü ve gecesi düzenler.

t)       Çeşitli il ve ilçelerden gelen, Dernek başkanı ve yönetim kurullarına,  şehit ailelerini, gazileri ve yakınlarını misafir eder ve işlerinde yardımcı olur. İmkânlar ölçüsünde bütün masraflarını karşılar.

u)      Dernek sosyal faaliyetleri çerçevesinde, çeşitli kampanyalar düzenler, Başarılı öğrencilere ödül verir ve Okumayı teşvik amacı ile ödüllendirme yapar.

v)      İlçemizde ve Ülkemizde Deprem, Sel, Yangın ve Her türlü kazalarda Mağdur durum da kalanlara, Ayrıca Mağdur durumda kalan Hastalara, Akıl Hastalarına, Özürlülere, Yaşlılara, Mağdurlara, Kimsesizlere ve Fakirlere yardım eder, kampanyalar düzenler, açılan kampanyalara imkânlar dâhilinde maddi ve manevi destek verir,

w)    İleride Şehit ve Gazilerle ilgili kurulacak olan Federasyona, Derneğin katılması, Kurucu üye olunması, Konu ile ilgili, Federasyon, Vakıf, Dernek, Kurum ve Kuruluşlarla “üye olabilir veya iş birliği yapabilir.”  Bu konularını takip etme ve alınan kararları uygulamaları amacıyla da, Dernek yönetim kurulu yetkilidir.

x)      “Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak”.

y)      Vatani vazifesini yaparken, Terör ile mücadele ederken, Vatan savunmasını yaparken, şehit ve gazilerinin yanında,  silah kazası, araç kazası, uçak kazası, helikopter kazası, gemi kazası,  suda boğulma, yüksekten düşme, çığ altında kalma, soğuktan donma, zehirlenme, elektrik çarpması, eğitim görürken ve hastalanarak vefat eden ve yaralanan er, erbaş, subay, polis, sivil memur, güvenlik görevlilerine ve ailelerine dernek tüzüğünde bulunan maddeler çerçevesinde hizmet eder.

z)      Derneğimize, şehit ailelerimize, gazilerimize, üyelerimize, maddi ve manevi destek veren kurum, kuruluş, dernek, vakıf, esnaf, iş adamı ve hayırsever insanlarımıza şehit ve gazilerle ilgili pano, heykel, saat, plaket, madalyon, rozet, teşekkür belgesi ile onura edilir, yazılı ve görsel basında teşekkür edilir. Sivil toplum örgütleri ile ülke ve ilçe yararına olan konularda işbirliği yapar ve toplantılar düzenler.

 DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

MADDE - 3: Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

a)      İkametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz  

b)      Mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir. İşletir ve her türlü inşaat yapabilir.

c)      Üyelerini ve Kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konuları ile ilgili her türlü toplantı, gezi, temsil, konferans, festival, fuar, kermes, sohbet toplantısı, dayanışma ve çay toplantıları düzenleyebilir.

d)     Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, gelir temin etmek amacı ile yardımlaşma sandığı kurabilir.

e)      Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları ve etütler yapar. Öneri ve Dilekleri belirleyebilir.

f)       Yardım toplama kanunu ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış, alır ve verir. Şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

g)      Amaç ve hizmet konuları için lokal açabilir.

h)      Amaç ve Hizmet konularını gerçekleştirmek için, Albüm, Slâyt, CD, Kaset, Kitap, Broşür, Tebrik kartı, İmsakiye, Takvim, Dergi, Gazete ve Bülten çıkartabilir ve satışını yapabilir.

i)        Her zaman ayni ve nakdi yardımları kabul eder.

 DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

MADDE 4-

         Dernek sosyal, kültürel ve iktisadi alanlarda faaliyet gösterir.

 ÜYE ÇEŞİTLERİ.

MADDE 5-

            Derneğin asil ve fahri olmak üzere 2 çeşit üyesi vardır.

a-      Asil Üyeler; Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Bu üyeler Seçme ve seçilme hakkına sahip olup, aidat ödeyen ve tüzük hükümlerini de kabul eden üyelerdir.

b-       Fahri Üye (Onursal Üye) ; Derneğe maddi ve manevi yönden büyük katkıları olmuş, yönetim kurulu kararı ile onursal üyeliğe alınan kişilerdir.

c-      İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, İlçe Müftüsü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Askerlik Şubesi Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Derneğe maddi veya manevi olarak dikkat çekici ölçüde destek sağlayan kişiler “yazılı talep etmeleri halinde fahri üye olabilirler. Ayrıca; Çubuk İlçe Nüfusuna kayıtlı ve Çubuk’ta ikamet edenlerin Terörle Mücadelede, Vatan Savunmasında, şehit ve gazi olanlar ile Vatanı vazifesini yaparken hayatlarını kaybeden ve Sakatlananlar ile bunların yakınları “yazılı talep etmeleri halinde derneğin fahri üyeleri olabilirler.

d-     Fahri Üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Aidat ödeme mecburiyetleri yoktur. Ancak isterlerse toplantıyı izleyebilir ve aidat ödeyebilirler.

 ÜYELİĞİN KABUL ŞEKLİ

MADDE 6-

            Üye olmak isteyen kişi, özel olarak hazırlanmış bulunan üye kayıt formunu doldurarak Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu bu şahsın durumunu inceleyerek üyeliğe alınıp alınmadığını en geç bir ay içinde müracaatçıya bildirir. Üyeliğe kabul edilen kişi bu amaçla kullanılan üye kayıt defterine işlenir. Kimse derneğe üye olmaya ve üyelikten çıkmaya zorlanamaz.

 ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 7-

            Her Üye dilediği zaman istifa etmek suretiyle dernek üyeliğinden çıkabilir. Üyenin istifa talebi Dernek Başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçenin Dernek Yönetim Kuruluna iletilmesi ile yürürlüğe girer.

          Dernek üyeliğinden istifa eden kişi Dernek varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemez ve ayrılış tarihine kadar olan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 8-

            Aşağıdaki hareketleri görülen üye, yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır.

a-      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

b-      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c-      Üyelik aidatını ait olduğu yıl içinde olmak üzere üst üste iki yıl ödememek,

d-     Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

a)      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

         Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurul Kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılır.

         Dernek üyeliğinden çıkartılan kişi veya kişiler, üye kayıt defterinden silinir.

         Dernek üyeliğinden çıkartılan üye genel kurula kararın iptali için başvuruda bulunabilir. Genel Kurul kararı kesin olup, başka itiraz mercii yoktur. Üye genel kurula başvurmadığı takdirde yönetim kurulu kararı kesinleşmiş olur.

 TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER:

MADDE -9:  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-            Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-          Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-          Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-           Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-          İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-          Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.                        

Bu defterlerin noterden veya İl dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

MADDE–10:

A-Dernek gelir ve GİDERLERİ;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Anca derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

        B-Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

        C-Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

        D-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

DERNEGİN AİDAT MİKTARINI BELİRLEME ŞEKLİ

MADDE 11-

           Derneğin üye aidat miktarını belirleme yetkisi genel kurul kararına bırakılmıştır.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ:                          

MADDE   -12: Derneğin gelirleri;  

a)      Üye aidatı Aylık 1.00 TL. (Bin) TL. Yıllık 12.00 TL’dir. (On iki bin) TL.

b)      Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları aynı ve nakdi yardım ve bağışlar.

c)      Derneğin amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki faaliyetlerden elde edilen gelirler.

d)     Balo, Yemek, Çay, Konser vb. Faaliyetlerden sağlanan gelirler.

e)      Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, Gelir temin etmek için kurduğu yardımlaşma sandıklarından sağlanan gelirler.

f)       2860 sayılı yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak, belirli yerlere masa veya kutu koyarak, bankalara hesap açtırarak,

g)      Yardım pulu çıkararak eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, turnuva, kermes, gezi ve eğlenceler düzenlemek ve festivale katılmak suretiyle yardı toplama hallerinden elde edilen gelirler. 

 

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE–13: Derneğin organları şunlardır;

a)      Genel Kurul,

b)     Yönetim Kurulu.

c)      Denetleme Kurulu.

 

GENEL KURUL:

MADDE–14: Genel kurul dernek asil üyelerden oluşan en yetkili organdır. Yetkili kurulları seçilmesi tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma, Kamu yararına dernek sayılma isteği, Bütçenin onayı, Hesapların incelenmesi ve Yönetim kurulunun ibrası, Derneğin feshi ve tasfiyesi ve şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

 

 GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE–15: Genel kurul üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerek gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

            Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.

            Toplantı çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada bertilen esaslara göre yeniden çağrılır.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GÜNDEM: 

MADDE–16: Genel kurul da yalnız gündeme konulan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

              

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE  -17: Genel kurul Dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasını katılmasıyla toplanır. İlk toplantı da yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunu oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararıyla gizli olarak yapılabilir. Ancak gizli seçim oylamaya karar verdiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.

      

TOPLANTI DİVANI:           

MADDE–18: Genel kurul toplantısına katılacak üyeler Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine gelirler. Toplantı dernek başkanı tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının anlaşılması için yoklama yapılır. Yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasında bir başkan, başkan yardımcısı ve yeterince kâtip üye seçilerek “Toplantı divanı” oluşturulur.

Toplantının yönetimi divan başkanlığına aittir. Başkan yardımcısı ve kâtip üyeler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

                 

YÖNETİM KURULU:   

MADDE–19: Yönetim kurulu Genel kurulca gizli oyla seçilir. Beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerden bir veya bir kaçına bu yetkisini devredebilir.

Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun tutmak, Dernek gelir ve gider hesaplarını yapmak, gelecek döneme ait Bütçeyi hazırlayarak Genel kurula sunmak, tüzükteki amaçlara uygun faaliyet göstermek, Genel kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın belirlediği diğer konular. Yönetim kurulunun görevidir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.

Yönetim kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine en geç üç gün içerisinde yedek üyeler sırası ile çağrılır.

İlçe Kaymakamı, derneğin yönetim kurulu fahri başkanıdır.

    

DENETLEME KURULU:

MADDE -20:  Denetleme kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilir. Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.     

            Dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Bildirim Yükümlülüğü    :

MADDE 21:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

   A-Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

        Genel kurul sonuç bildirimine;

a-      Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b-      Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

 

B-Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.  

        C-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

         D-Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. 

E-Değişikliklerin Bildirilmesi

            Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.  

Derneğin İç Denetimi:

MADDE 22-

         Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri          :

MADDE 23-

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:   

MADDE-24: Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:  

MADDE–25: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının üçte ikisidir.(2/3) Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:

MADDE–26: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulu derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Genel kurulca fesih kararı verilince derneğin feshi yönetim kurulunca beş gün için de mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel kurulca fesih kararı verilince derneğin mal, para ve haklarını tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları amaca uygun bir başka derneğe veya kuruluşa devredilir.

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE- 27

S/N

ADI –SOYADI

BABA ADI

D.YERİ ve YILI

MESLEĞİ

ADRESİ

1

Zeki AVAN

Ali

Çubuk–01.12.1960

Muhtar

Y.Beyazıt Mah. Muhtarlığı Çubuk

2

Erol DEMİRTAŞ

Rahmi

Kdz. Ereğli–02.11.1968

Elektrikçi

Atatürk Mah. Ank. Bul. No. 23/1 Çubuk

3

H.İbrahim AYDOĞAN

Alişan

Deliviran-15.02.1942

Emekli

Atatürk Mah. Aktar Sk. No. 5 Çubuk

4

Satılmış ÇAKIR

Salih

Çubuk–1930

Emekli

Cumhuriyet Mah. Fidanlık Sk. Lale Apt No. 14/9 Çubuk 

5

Mehmet ÖZENÇ

İbrahim

Çubuk -1952

Serbest

Hasköy Mah. Aytepe Sk. No. 8/8 Keçiören

6

Abdurrahim ELALDI

Yaşar

Çubuk -10.10.1971

İşçi

Sirkeli Beldesi Çubuk

7

H.Hüseyin ÇİÇEK

İbrahim

Y.Çavundur 03.04.1958

Mobilyacı

Y.Beyazıt Mah. Osmanpaşa Sk. 21/1 Çubuk

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 28

          Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

          

-------------------------------------------------------------------------------------------

          

 

                      DERNEK YÖNETİM KURULU

             

 

Zeki AVAN                           Ramazan GERGİN                     Alaaddin ŞİŞMAN                               Dernek Başkanı                     Başkan Yardımcısı                              Muhasip

 

 

 

 

                                  Hasan YALAMA                                          Ahmet ŞAHİN

                               Sekreter                                                          Üye

                              


 

©  Çubuk Terör Mağdurları Derneği -  Tüm Hakları Saklıdır